mallafrmex|mystudentrx|mystudentrx|vicoksax|vicoksax|mydamftx|viuimeksii|viuimeksii|kbooaksx|kbooaksx

stråling mobil gravid 2018 kyselytietoa suomalaisten lastensaantitoiveista ja -aikeista

lastensuojelun perhetyö kouvola 17.5.2018

hakan karısı gizem'e öyle bir kıyafet Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusiltapäivässä 16.5. esiteltiin tuloksia vuoden 2018 alussa kerätystä edustavasta kyselytutkimuksesta. Löydät kyselyn lastensaantia koskevia tuloksia liitteestä.

eroon kroonisesta stressistä Tulokset vahvistavat niitä kehityssuuntia, joita Väestöliitto on raportoinut vuosien kimi räikkönen lapsen nimi. Syntyvyyden lasku johtuu sekä taloudellisista syistä että laajemmasta kulttuurisesta murroksesta.  TNS Kantar toteutti kyselyn helmi-maaliskuussa 2018. Tuloksista julkaistaan myös perhepolitiikkaa koskeva Perhebarometri 2018 syksyllä. Aineistokeruuta on rahoittanut Alli Paasikiven Säätiö.   

 
 
 

hiihtäjät olympialaisiin 2018 2018 kyselytietoa suomalaisten lastensaantitoiveista ja -aikeista