nuoren itsenäistymisen tukeminen Tärkeä osa Väestöliiton työtä on vaikuttamistoiminta. Liitto pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen tärkeäksi katsomissaan asioissa. Väestöliiton edustajia on mukana erilaisissa asioita valmistelevissa työryhmissä ja komiteoissa.

Väestöliiton tavoitteena on, että suomalainen yhteiskunta olisi nykyistä lapsi- ja perhemyönteisempi. Tämä edellyttää sellaista perhe- ja sosiaalipolitiikkaa, joka turvaa perheiden toimeentulon ja tukee vanhemmuutta kotona ja työmarkkinoilla sekä edistää perheen ja työn yhteensovittamista. Perheellistymistä ja lastenhankintaa on tuettava kaikissa elämänvaiheissa, myös opiskelujen aikana. Perheillä on oltava oikeus kattaviin ja laadukkaisiin peruspalveluihin asuinpaikasta, perhemuodosta ja etnisestä taustasta riippumatta.

Suomalaisen yhteiskunnan on lähivuosina kyettävä vastaamaan tasapainoisen väestönkehityksen haasteisiin. Tämä edellyttää hallitukselta perhepoliittisia toimenpiteitä ja maahanmuuton edistämistä. Kotouttamistoimien on kohdistuttava myös työperäisesti maahanmuuttaviin henkilöihin ja heidän perheenjäseniinsä.

Väestöliitto haluaa vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin. Perheiden ja kotien tärkeä merkitys ja voimavarojen suuntaaminen perheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen halutaan nostaa selkeämmin esille julkisuudessa.

opel kapitän 51 ersatzteile Väestöliiton vaikuttamistyö kohdistuu

  • perhepolitiikkaan
  • väestöpolitiikkaan
  • kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikkaan
  • seksuaaliterveyspolitiikkaan ja
  • kehitysyhteistyöpolitiikkaan

tomb raider 2018 ikäraja lahja hyvälle ystävälle